สลาก 80 ลงทะเบียน

สลาก 80 ลงทะเบียน ออกประกาศให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมปี 2558

สลาก 80 ลงทะเบียน 7 มี.ค. 2565 – จากการที่สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล รัฐบาล ออกประกาศให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมปี 2558 ยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง เพื่อจำหน่ายล็อตเตอรี่ ราคา 80 บาท โดยสำนักงานสลากได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ สำหรับผู้ค้ารายเดิม ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกองสลากฯ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงงวดวันที่ 16 เมษายน 2565 โดยมีขั้นตอน ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้

สลาก เฮง99

วิธีที่ 1

1.ดาวน์โหลด QR Code ที่เว็บไซต์ www.สลาก80.net และพิมพ์ QR Code มาติดไว้ที่บริเวณจุดจำหน่ายสลากของตน

2.ขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากช่วยแจ้งยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท อย่างน้อยงวดละ 100 คน

3.ประชาชนผู้ซื้อสลาก จะต้องเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน Line : @glolottery (Line OA ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) และขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลาก Scan QR Code ส่งผ่านระบบ Line : @glolottery เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง

วิธีที่ 2

1.ให้ผู้ที่ ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการสมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2.ให้ทำการจำหน่ายสลากด้วยการซื้อ-ขายผ่านระบบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่างน้อยจำนวน 200 ใบต่องวด

สลาก 80 ลงทะเบียน เฮง99

 

วิธีที่ 3

กรณีที่ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดำเนินการทั้ง 2 วิธีควบคู่กัน ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลาก Scan QR Code เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท การจำหน่ายสลากด้วยการซื้อ-ขายในราคา 80 บาท ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” จะต้องมีการยืนยันจากประชาชนผู้ซื้อสลากว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงผ่าน QR Code อย่างน้อย 50 คนต่องวด และการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่างน้อยจำนวน 100 ใบต่องวด

ทั้งนี้สำนักงานสลากฯ จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากด้วยตนเองจริงในราคา 80 บาท ตามจุดจำหน่ายที่ได้ลงทะเบียนไว้อีกด้วย

หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ายืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หากมีปัญหาขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 – วันที่ 16 เมษายน 2565
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 9999 ในวันและเวลาทำการ

ข้อสงวนสิทธิ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • หากตรวจพบระหว่างทำสัญญา หรือภายหลังทำสัญญาตามประกาศฉบับนี้ ว่าผู้สมัครเป็นผู้ถูกยกเลิกการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการจำหน่ายสลาก และให้สัญญาที่ จัดทำตามประกาศฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลและสิ้นสุดลงทันที โดยที่ผู้สมัครจะโต้แย้งหรือคัดค้านมิได้
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขต่าง ๆ หรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด.

สลาก 80 ลงทะเบียน

สรุป สลาก 80

จากกรณีที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2558 ตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป เข้าร่วมจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล “โครงการสลากดิจิทัล” ล่าสุด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” และ “เป๋าตัง” ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มสลากดิจิทัล (Digital Lottery) SLOT online

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share
สล็อต
heng99 หน้าแรก หน้าแรก heng99 บอลสด บอลสด heng99 เล่นเกม heng99 โปรโมชั่น โปรโมชั่น heng99 สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก