ราคาitd

ราคาitd หุ้นITD บริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท

ราคาitd เป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
The Company is one stop service contractor which has wide experiences and expertise in all construction activities. The company has the strength and depth ready to undertake the large construction projects, advance technological construction, etc.

ราคาitd เฮง99

 

Dividend Policy (นโยบายปันผล)

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

At least 40 percent of the net profit after the deductions of income tax, unless there is no other necessary events. In addition, the dividend payment shall not significantly affect the Company’s ordinary course of business

 

เฮง99 ราคาitd

จากความสำเร็จในการได้รับสัมปทานการกู้เรือเดินทะเล

ของ ดร.ชัยยุทธ กรรณสูต (หุ้นส่วนชาวไทย) และมิสเตอร์ จิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ (หุ้นส่วนวิศวกร ชาวอิตาลี) ได้ทำการกู้เรือจน ประสบความสำเร็จ ซึ่งจุดนี้เองได้นำไปสู่การก่อตั้งเป็น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียนด้วยเงิน 2 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,337.92 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ และสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2545 จากวิกฤตการณ์ ดังกล่าวทำให้บริษัทฯเริ่มมีรากฐาน ที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผลประกอบการประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546

บริษัทฯ มีรายได้ เท่ากับ 18,330 ล้านบาท จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำใน การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอันดับหนึ่งในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมางานด้านวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอด ช่วงปี พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับงานใหม่หลายโครงการ ซึ่งมีมูลค่างาน 7,896 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานในมือ ณ เวลานั้น ของบริษัทฯ มีมากกว่า 39,971 ล้านบาท

ราคาหุ้น itd 

ราคาหุ้น itd เฮง99

บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ประสบความสำเร็จ

ในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนหลายโครงการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ระยะทาง 23.5 ก.ม. โครงการรถไฟใต้ดิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น อีก 2 บริษัท จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ขึ้นมารับผิดชอบงานทางส่วนสายเหนือ ซึ่งเป็นงานครึ่งหนึ่งของโครงการ มีระยะทาง 10.50 ก.ม. ที่ประกอบด้วย งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.7 ม. ระยะทาง 10.5 ก.ม.

ราคาitd

สรุป ราคาitd

การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้นจำเป็นต้องอาศัย พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง และงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในทุกภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้บริษัทฯ มีพนักงานและคนงานรวมถึงวิศวกรที่มีทักษะ และประสบการณ์ กว่า 25,000 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่ายฝึกอบรมที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและทักษะในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share
คาสิโน
heng99 หน้าแรก หน้าแรก heng99 บอลสด บอลสด heng99 เล่นเกม heng99 โปรโมชั่น โปรโมชั่น heng99 สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก